Landelijk register kinderopvang ( LRK)

 05

Wat is het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)?
In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd die voldoen aan de nieuwe kwaliteitseisen. Deze eisen staan in de wet kinderopvang. Alleen als een kinderopvangvoorziening in het LRK staat, is er mogelijk recht op kinderopvangtoeslag.

Het Landelijke Register Kinderopvang (LRK) is openbaar voor ouders.

  » KDV Pukkie staat in het LRK geregistreerd onder nummer: 214223413.