Uk en Puk

 12

Bij Pukkie werken we met de methode Uk & Puk.

Doorgaande ontwikkelingslijn naar de basisschool
Uk & Puk werkt doelgericht aan de doorgaande ontwikkelingslijnen voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Daardoor legt Uk & Puk een stevige basis voor het basisonderwijs. Met Uk & Puk groeien ukken als vanzelf toe naar groep 1.

Uk & Puk en taal
Uk & Puk besteedt veel aandacht aan spraak- en taalontwikkeling. Alle activiteiten stimuleren de mondelinge taalvaardigheid (spreken en luisteren) en de woordenschat. Uk & Puk is geschikt voor kinderen die meer én minder taalvaardig zijn. Ook in groepen met kinderen voor wie het Nederlands niet de eerste taal is, is Uk & Puk een speels en uitdagend programma.

Uk & Puk is ontwikkeld voor kinderen van 0-4 jaar in het kinderdagverblijf. Uk & Puk richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen. Er is extra aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling, denkontwikkeling door middel van rekenprikkels en motorische en zintuiglijke ontwikkeling. Er zijn tien thema's ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby's, dreumesen en peuters. Bij elk thema zijn aansprekende activiteiten uitgewerkt voor drie leeftijdsgroepen. Deze activiteiten kunnen makkelijk ingepast worden in de dagelijkse gang van zaken. Er worden tips gegeven voor de inrichting van de speel-leeromgeving en het inzetten van materiaal.

Uk & Puk in het kort:

  • unieke uitgave voor kinderen van 0 - 4 jaar
  • het complete spelen, ontdekken en groeien
  • met praktische leidstervaardigheden
  • doorgaande ontwikkelingslijn naar de basisschool